Tveka inte att kontakta oss!

info@lobopm.se

Vi anlägger och sköter er utemiljö. Vår inriktning är kvalitet, kompetens och ett långsiktigt tänkande.

Om du vill anlita ett företag som kan utemiljö och har lång erfarenhet av anlägga och sköta den. Lobo Park & Mark AB anlägger och bygger allt från lekplatser till dräneringsarbeten.

Drift och underhåll av utemiljöerna såsom renhållning, skötsel av grönytor, snö- och halkbekämpning, lampbyten, vad än ert behov är vill vi vara en del av lösningen. 

 

Vill du försäkra dig om en anläggning som håller i många år, kontakta Lobo Park & Mark AB.

På Lobo finns erfarenhet och kunskap både av förvaltandet av utemiljö och utförandet av skötseln tillsyningsarbetena.

Vi utför allt från dräneringar och plattläggning till staket och altaner.

Under sommarhalvåret sköter vi era gräsmattor och på vintern tar vi hand om snö- och halkbekämpningen.

Om ni behöver ett bollplank i era funderingar kring gestaltandet av utemiljön, eller om ni vill ha ett helhetskoncept med desgin och växtförslag ska ni komma till oss.

Följ oss på sociala medier!