Tveka inte att kontakta oss!

info@lobopm.se

Vi utför allt från dräneringar och plattläggning till staket och altaner.

En hållbar och välmående utemiljö har sin grund i ett väl genomfört markarbete.

Vi utför alla slags markarbeten. De vanligast förekommande arbetenena är läggning av marksten och planteringsuppdrag men vi utför alllt från dikningar och dräneringar till staketbyggen.

 

Murar

Murar används oftast för att väga av olika ytor för att därigenom få sammahållna ytor i samma nivå. Ett annat användningsområde för murar är att gränsa av ett område från ett annat.

Plattor

För att få en bra hårdgjord yta. Garageuppfarten, gångarna i trädgården, golvet i trädgården. 

Ett mer personligt uttryck än asfalt.

Kantsten

Kantstenar använder du för att skilja olika material i trädgården från varandra. De skapar också ett eget estetiskt uttryck och gör det många gånger lättare att sköta din utemiljö.

Natursten

Det lite lyxigare, men också det mer beständiga mateialvalet för hårdgjorda ytor och murar.

Det är inte mycket som slår en smågatstenssättning i bågform.

Gräsanläggning

Gräset är alltid grönare hos dem som vårdar sin gräsyta. Ibland kan det dock var nödvändigt att börja om med hela ytan.

Vi hjälper er med det.

Grävning

För i stort sett alla markarbeten gäller att man gräver först. Hör med oss för rätt hjälp.

Dränering

Har du problem med fukt i de delar av huset som har kontakt med marken?

Då kan det finnas behov av att dränera huset och därmed få bort fukten.

Bevattningssystem

Om man vill skapa bra förutsättninar för sina planteringar eller gräsytor är möjligheterna att tillgodose vattentillförseln en av de viktigaste. Genom ett bevattningssystem kan man styra sin bevattning så att den både blir mer effektiv och mer miljövänlig.

Grunder

Innan du börjar bygga måste du ha en bra grund. Vi hjälper er med både markarbetet och gjutningen.

Planteringar

En viktig förutsättning för att lyckas med sina växter är att man planterar sina växter utifrån deras förutsättning. Frågor som vilken växt passar i vilket väderstreck och hur långt ska det vara mellan växterna osv. har vi kompetensen att hjälpa er med

Följ oss på sociala medier!