Tveka inte att kontakta oss!

info@lobopm.se

Under sommarhalvåret sköter vi era gräsmattor och på vintern tar vi hand om snö- och halkbekämpningen.

Rubriken låter kanske lite högtravande men det är ju det det handlar om, gräsmattevård. Att vårda sina gräsytor genom att klippa och trimma dem. Men för att få den riktigt fina gräsmattan även att göda, lufta, dressa och vattna den i rätt tid.
När vintern kommer med halka och snö har vi maskiner och handskottare redo att klara en trygg och säker boendemiljö.

Vi sköter idag flera fotbollsplaner och klipper stora kommunala ytor. Vi har även maskiner för de mindre ytorna och de riktigt svåra ytorna. Ett av våra flaggskepp är vår slänt- och slyklippare. Den klipper ner eftersatta ytor fulla med sly liksom krävande släntytor med gräs. 

Dressning

Att årligen påföra gräsytorna ett tunt lager  material i form av fin, torvrik jord eller ännu hellre sand gör dig gräsmatt jämnare och mer välmående.

Luftning

Genom att ytlufta din gräsmatta regelbundet möjliggör du för rötterna att få mer syre.

Något de kommer tacka dig för.

Gödning

För att din gräsmatta ska bli så stark, ogräsfri och växtkraftig som möjligt behöver du ge den den näringen. Alla gräsytor ska inte ha samma gödning och vilken gödning man använder på olika tider av året är också olika. Kontakta oss så hjälper i dig med det.

Vertikaskärning

Ett sätt att syresätta och beskära rötterna på. Vid vertikalskärning tas också mycket döda gräsrester och mossa med.

Återkommande vertikalskärning är en viktig pusselbit för en stark och välmående gräsmatta.

Kombineras gärna med dressning.

Gräsklippning

Även gräsklippningen påverkar gräsmattans status. Hur kort eller långt gräset är när man klipper det påverkar i sin tur hur andra växter(läs ogräs) i gräsmattan trivs.

Jordanalys

För att få veta balansen av näringsämnen i jorden hos er gräsmatta tar vi ett jordprov och skickar på analys. Utifrån det kan vi också slut oss till vilken typ av gödning vi behöver tillföra för att skapa mer optimala förutsättningar.

Följ oss på sociala medier!